Информационен Бизнес Туристически Навигатор Област Пловдив е платформа представяща актуална информация за бизнеса и туризма в Област Пловдив, сайта е част от „РЕГИОНАЛНИ БИЗНЕС ТУРИСТИЧЕСКИ ПОРТАЛИ“. Представянето се осъществява чрез маркер в Гугъл карта на съответния отрасъл или собствена страница  за период от една година, като за целта се издава фактура, след изтичане на периода същия може да се поднови за една година. Информацията в портала може да се променя неограничен брой пъти с цел нейната актуалност.

С цел оптималната функционалност на информационния портал запазваме правото си да правим промени по сайта без това да навреди на наличната инфорамация!

ЦЕНИ

СТАНДАРТ

ЛВ 60 Година
 • Гугъл карта
 • Отрасъл
 • Адрес, телефон
 • Препратка към собствен сайт, фейсбук
 • Наименование фирма, обект

ПРЕМИУМ

ЛВ 120 Година
 • Гугъл карта
 • Отрасъл
 • Адрес, телефон
 • Препратка към собствен сайт, фейсбук
 • Наименование фирма, обект
 • Собствена страница с възможност за неограничен текст, специфична информация и галерия до 30 снимки