ОСВЕТИТЕЛЕН ЦЕНТЪР БАЗЕТО АСЕНОВГРАД

Производство, внос и търговия с осветителни тела и материали.

гр.Асеновград, Булевард България 82, тел.:0896 88 16 24, 0899 852 153