Дентален център СЛАВКОВИ 

Специализирано ортодонтско, хирургично и терапевтично лечение.

гр.Асеновград, ул.Оборище 47

тел.:0331 2 30 56; 0887 61 66 83